Skip to main content

Oslo panelists slam Norway’s asylum policy for Turkish citizens amid ongoing crackdown!

Click here to read more…

Frihet, rettferdighet og likeverd – grunnsteinene for menneskerettigheter

Menneskerettighetsbrudd med tall

100000000

Per mai 2023, var mer enn 100 millioner mennesker på flukt

12000000

Minst 12.000.000 millioner måtte forlate deres hjem i Ukraina.

2200000

Mellom 2015 og 2021 har totalt 2 217 572 personer blitt uttsatt for "terror-kriminalitetsundersøkelser i Tyrkia

Samarbeidspartnere

FN & Menneskerettigheter

  • Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, nasjonalitet eller hvor i verden de bor og disse rettighetene gjelder i utgangspunktet alltid og de er udelelige.
  • Menneskerettighetsbruddet skjer når staten ikke beskytter menneskerettighetene, selv om krenkelsen i utgangspunktet skyldes andre. Derfor er det er bare stater som kan dømmes for å bryte menneskerettighetene.
  • Menneskerettighetene er en gren av folkeretten, som regulerer forholdet mellom stater. Det betyr at det bare er internasjonale menneskerettighetsdomstoler som kan dømme en stat for menneskerettighetsbrudd.

Menneskerettigheter for alle!

Menneskerettigheter for alle!

Menneskerettigheter for alle!

Menneskerettigheter for alle!

Menneskerettigheter for alle!

Rettferdighet, likeverd!

Rettferdighet, likeverd!

Rettferdighet, likeverd!

Rettferdighet, likeverd!

Rettferdighet, likeverd!

Ofte stilte spørsmål

Hva er Oslo Dignity Watch?

Oslo Dignity Watch er en menneskerettighetsplattform som fokuserer på å dokumentere og spre informasjon om menneskerettighetsbrudd over hele verden, med spesiell fokus på situasjonen i Tyrkia.

Hvorfor fokuserer Oslo Dignity Watch spesielt på Tyrkia?

Selv om plattformen dekker menneskerettighetssaker fra hele verden, har vi valgt å legge særlig vekt på Tyrkia fordi landet har en kompleks menneskerettighetssituasjon og det er viktig å skape oppmerksomhet om utfordringene som mennesker i Tyrkia står overfor.

Hvordan samler Oslo Dignity Watch informasjon om menneskerettighetsbrudd?

Vi samler informasjon fra en rekke kilder, inkludert rapporter fra lokale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, nyhetsartikler, øyenvitneskildringer og offentlig tilgjengelige dokumenter.

Er Oslo Dignity Watch en politisk organisasjon?

Nei, vi er en uavhengig, ikke-partipolitisk organisasjon som jobber for å fremme og beskytte menneskerettighetene for alle, uavhengig av politisk tilhørighet.